การต่ออายุใบรับรอง ISO 22000

November 18, 2021

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การต่ออายุใบรับรอง ISO 22000

 

เราประสบความสำเร็จในการต่ออายุใบรับรอง ISO 22000 สำหรับโรงงานที่ตั้งอยู่ที่ 93 ถนนหยางโจว เขตพัฒนาเศรษฐกิจเจียงหยาน เมืองไถโจว มณฑลเจียงซู

 

ใบรับรอง ISO 22000 ที่ต่ออายุคือการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของการผลิตวัตถุเจือปนอาหารที่โรงงานของเรา ได้แก่ Alpha-amylase, Glucoamylase, Protease, Fungal Alpha-amylase และ Heat-stable Alpha-amylase เป็นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐาน.

 

ใบรับรอง ISO22000 ที่ต่ออายุจะใช้ได้จนถึงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566