การต่ออายุใบรับรองโคเชอร์

April 29, 2021

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การต่ออายุใบรับรองโคเชอร์


ใบรับรองโคเชอร์ปัจจุบันของเราที่ออกโดย KOF-K (NO. TTY2A-JGET8) ได้รับการต่ออายุเรียบร้อยแล้ว

 

ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ทั้งหมดของเรา ได้แก่ Alpha-Amylase, Catalase, Cellulase, การเตรียมเอนไซม์ผสม (Glucoamylase / Pullulanase), Fungal Alpha-Amylase, Glucoamylase, Lipase, Pectinase, Protease, Pullulanase, Beta-Glucoamylase, Thermostable Alpha-Amylase และ Xylanase ได้รับการรับรอง Kosher .

 

ใบรับรองที่ต่ออายุมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ การต่ออายุใบรับรองโคเชอร์  0